Kombianlæg

Kombianlæg er et rigtigt godt alternativ til et traditionelt sandfang opbygget i beton. Man undgår at skulle lave en dyb udgravning til bundfældnings bassin. Man skal blot have et plant gulv at stille anlægget på og så evt. en let bygning som overdækning.
Bilfingers kombianlæg laves med en max. kapacitet på op til 600 m³/time. Ved større behov kan man kombinere flere anlæg parallelt.
Anlægget kan kombineres med alle Bilfinger riste typer. Det fås også i versioner med beluftning og med fedtfang.
Sandet synker til bunds og transporteres af bundsneglen til sandudtag / sandvasker.
Her hæves sandet via en snegl til en evt. efterfølgende vaskning af sandet

Anlægget er opbygget i rustfrit materiale og alle snegle er af Roedigers type af slidstærke, kerne løse snegle